Jag sjöng en sång. Jag vet ej varifrån den kom…

…den rann som siden över mina strängar. Var det ur nattens svarta upplösta hår? Var det ur månens drömmande drag? Och natten hon sjöng, hon sjöng om ensamhet som vaggar allt till ro… (E. Södergran)

Stallet till sjöss, Stockholms kulturfestival. Foto: Peter Bothén