.
www.erikalindgrenliljenstolpe.se
Jag är född och uppvuxen i Vendel i norra Uppland. Folkmusiken har alltid varit en naturlig del av mitt liv eftersom min pappa spelade nyckelharpa. Som liten började jag spela för Bosse Larsson, ättling till  den legendariske spelmannen Viksta-Lasse, och repertoaren efter Bosse har sedan dess kommit att utgöra min musikaliska bas. Under årens lopp har jag har spelat och uppträtt i många olika konstellationer och sammanhang,  runtom i  Sverige och världen. Ofta har spelningarna inneburit gränsöverskridande möten med musiker från andra traditioner och genrer.  Att undervisa i fiolspel är också något jag gärna gör, dels som privatlärare men också i samband med olika workshops och kurser, både i Sverige och utomlands.
Under årens lopp har jag fått en del utmärkelser som jag är väldigt stolt över: 13 år gammal vann jag en kompositionstävling i regi av Upplands spelmansförbund och Upsala nya tidning. 1998 tilldelades jag Zorns silvermärke och kan därmed titulera mig Riksspelman. 1999 erhöll jag Viksta-Lassestipendiet och 2004 Päkkos-Gustafs hederspris i samband med Bingsjöstämman. 2009 tilldelades jag Algot och Hilda Blankenfeldts stipendium för Uppländsk folkmusik, Uppsala kommuns kulturstipendium samt Musikens hus vänners (i Uppsala) stipendium. 2012 fick jag Upplands spelmansförbunds guldmärke, 2019 Region Uppsalas kulturstipendium.
När jag inte spelar musik så forskar jag om musik under antiken vid Uppsala universitet.